Pobierz wezwanie

W celu rozpoczęcia procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu sąsiedztwa Państwa Nieruchomości z Portem Lotniczym Gdańsk im. L.Wałęsy w Rębiechowie, polegające na polubownym lub sądowym dochodzeniu zwrotu już poniesionych oraz przyszłych wydatków przeznaczonych na zapewnienie klimatu akustycznego umożliwiającego normalne korzystanie z tej nieruchomości, a także odszkodowania za obniżenie jej wartości w związku lokalizacją w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wyznaczonego granicą terenu Portu Lotniczego wymaga wezwania Portu Lotniczego do zapłaty.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY

pobierz darmowe wezwanie do zapłaty