Czym są odszkodowania

Odszkodowanie z tytułu ograniczonego korzystania z nieruchomości, m. in. w związku z  hałasem powodowanym przez znajdujące się w sąsiedztwie lotnisko, to możliwość dochodzenia zwrotu już poniesionych oraz przyszłych wydatków przeznaczonych na zapewnienie klimatu akustycznego umożliwiającego normalne korzystanie z nieruchomości, a także odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z jej lokalizacją w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wyznaczonego granicą terenu lotnika (ZOBACZ MAPĘ).

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w obsłudze dochodzenia roszczeń od Lotniska Gdańsk-Rębiechowo, Lotnisko im. Lecha Wałęsy m.in. za hałas powodowany przez samoloty na każdym etapie sprawy. Pragniemy podkreślić, że pozostało niewiele czasu – roszczenia można zgłaszać jedynie do dnia 30 marca 2018 roku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, potrzebujecie naszego wsparcia, prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania!NASZE CZYNNOŚCI

Czynności wstępne

 

  • Umówienie spotkania z Klientem, dokonanie ustaleń faktycznych, wstępna ocena sprawy wraz z dokonaniem wyceny nieruchomości i oszacowaniem wysokości roszczenia odszkodowawczego,
  • Podpisanie umowy na obsługę procesu dochodzenia roszczenia od Portu Lotniczego Gdańsk,
  • Udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.

 

Czynności pozasądowe

 

  •  Wezwanie Portu Lotniczego Gdańsk do zapłaty (zgłoszenie roszczeń – inicjacja procesu negocjacyjnego),
  • W przypadku podjęcia przez Port Lotniczy Gdańsk negocjacji, prowadzenie negocjacji pozasądowych w celu zawarcia ugody. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, wszczęcie czynności sądowych.
Czynności sądowe
  • W przypadku odmowy podjęcia negocjacji lub zawarcia pozasądowej ugody z Portem Lotniczym, zawezwanie Portu Lotniczego Gdańsk do zawarcia ugody przed sądem (opłaty sądowe i skarbowe to łączna kwota 317zł)
  • W przypadku niezawarcia ugody przed sądem lub braku woli ugodowego zakończenia sprawy poza sądem, złożenie pozwu o zapłatę odszkodowania (opłata sądowa to 5% wartości odszkodowania, opłata skarbowa – 17zł , w uzasadnionych przypadkach możliwe jest całkowite zwolnienie Klienta z kosztów sądowych przez sąd)
  • Zapewniamy obsługę sprawy przed sądem na każdym jej etapie.
Czynności egzekucyjne
  • W przypadku dobrowolnej zapłaty przez Port Lotniczy wszystkich świadczeń – rozliczenie sprawy
  • W przypadku odmowy zapłaty – przeprowadzenie przymusowej egzekucji roszczeń i rozliczenie sprawy